Hoạt động vì Cộng Đồng

BLUETOUR - tham gia hoạt động cộng đồng.  Xây Dụng trường học mầm non cho Điểm Trường Khay Dạo - Lâm Giang - Văn Yên - Yên Bái.

 

 

 

 

BLUETOUR  Hà Nội

 
BLUETOUR - HEADQUATER:
 
Add: 10, 178/22 Tay son, Trung Liet, Dong Da, Ha Noi
Hotline: 094.693.1111
Email: bgd.bluetour@bluetour.vn 
Website: bluetour.vn
Facebook: www.facebook.com/BlueTour/ 
 
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: 
 
Add: No.25, zone 14B, Trung Yen 11, Cau Giay, Ha Noi
Hotline: 024.3519.1111  
 
Sales F.I.T Korea, Japan: 093507.4444 / 0942.53.0000         
Sales G.I.T : 094.352.1111 / 090.525.8080 
Sale nội địa: 0888.94.6666    
Sales Châu Âu, Úc, Mỹ...: 090.525.8080
Sales các thị trường khác: 0988.122.168         
Sự Kiện - Hội Thảo: 0888.94.6666