Xây Dụng trường học mầm non cho Điểm Trường Khay Dạo – Lâm Giang – Văn Yên – Yên Bái

BLUETOUR – tham gia hoạt động cộng đồng. Xây Dụng trường học mầm non cho Điểm Trường Khay Dạo – Lâm Giang – Văn Yên – Yên Bái.

Đăng ký nhận thông tin Tour