Tour Châu Âu

CHÂU ÂU: Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp
BTO201 9 ngày 8 đêm

Khởi hành: 24/10/2018
  • Bay Vietnam Arlines
Giá 1 khách
53.900.000 VND
chi tiết

TẶNG 02 NGÀY THAM QUAN Ở BẮC KINH

LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC CHÂU ÂU PHÁP - Ý - THỤY SỸ - VATICAN
BTO219 10 ngày 10 đêm

Khởi hành:
  • TẶNG 2 NGÀY THAM QUAN BẮC KINH
Giá 1 khách
44.990.000 VND
chi tiết

TẶNG 02 NGÀY THAM QUAN BẮC KINH

LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC CHÂU ÂU PHÁP - Ý - THỤY SỸ - VATICAN
BTO220 10 ngày 10 đêm

Khởi hành: Mỗi Tháng
  • LIÊN TUYẾN 3 NƯỚC CHÂU ÂU
Giá 1 khách
44.990.000 VND
chi tiết

TẶNG 2 NGÀY THAM QUAN BẮC KINH

LIÊN TUYẾN 5 NƯỚC CHÂU ÂU: PHÁP - LUXEMBOUGR - ĐỨC BỈ - HÀ LAN
BTO241 9 ngày 9 đêm

Khởi hành: hàng tháng
  • TẶNG 2 NGÀY THAM QUAN BẮC KINH
Giá 1 khách
38.990.000 VND
chi tiết
PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN - BẮC KINH
BTO217 9 ngày 9 đêm

Khởi hành: mỗi tháng
  • Tặng 2 ngày tham quan ở Bắc Kinh
Giá 1 khách
38.990.000 VND
chi tiết
Tp. HCM: PHÁP - LUXEMBOURG - ĐỨC - BỈ - HÀ LAN
BTO218 8 ngày 7 đêm

Khởi hành: 15/11 và 12/12
  • Bay hàng không 5* Turish Airlines
Giá 1 khách
43.990.000 VND
chi tiết
Nước Mỹ " Hai bờ Đông - Tây"
BTO230 10 ngày 10 đêm

Khởi hành: 1/3/2019
Giá 1 khách
69.990.000 VND
chi tiết
Du lịch các nước Đông Âu - Châu Âu
BTO215 8 ngày 7 đêm

Khởi hành: theo lich hàng tháng
  • khách sạn 3,4*, trung tâm, guide chuyên nghiệp.
Giá 1 khách
53.990.000 VND
chi tiết