Tour Hàn Quốc

Mùa hè Hàn Quốc: SEOUL - EVERLAND - NAMI
BTO162 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 17, 23, 29 tháng 05
Giá 1 khách
12.500.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc nghỉ lễ 2.9
BTO195 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 29/08/2018
Giá 1 khách
12.900.000 VND
chi tiết
HÀN QUỐC MÙA HÈ: SEOUL - EVERLAND - NAMI
BTO198 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 15/08 và 22/08
Giá 1 khách
12.500.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc mùa thu: SEOUL - NAMI - EVERLAND (bay VN)
BTO212 4 ngày 3 đêm

Khởi hành: 10 và 18 tháng 11
  • Bay Vietnam Arlines
Giá 1 khách
13.500.000 VND
chi tiết
SEOUL -JEJU - LOTTE WORLD - YANGJI PINE 6N5Đ
BTO132 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 17/02/2018
Giá 1 khách
21.500.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc nghỉ lễ 30/04 - 01/05
BTO164 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 27/04
Giá 1 khách
18.500.000 VND
chi tiết
SEOUL - EVERLAND - NAMI Bay KOREAN
BTO182 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 06/06 và 11/07
Giá 1 khách
12.900.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc: Seoul - Nami - Everland
BTO183 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 20, 27/06, 12/09, 10, 17, 24, 31/10, 07, 14, 21, 28/11, 05, 12/12
Giá 1 khách
10.500.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc: Seoul - Jeju - Nami - Everland
BTO184 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 19/06, 03, 17/07
Giá 1 khách
17.990.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc mùa thu: SEOUL - NAMI - EVERLAND
BTO204 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 11 tháng 09
Giá 1 khách
11.900.000 VND
chi tiết
Hàn Quốc mùa thu: SEOUL - JEJU - LOVELAND
BTO206 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 24 tháng10, 06 tháng 11
  • Bay OZ 5*
Giá 1 khách
20.500.000 VND
chi tiết