Tour Nhật Bản

Nhật Bản mùa hè: TOKYO–FUJI.MT
BTO165 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 22/05, 31/05
Giá 1 khách
23.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa hè: TOKYO - HAKONE - HANANO PARK
BTO166 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 25/07
Giá 1 khách
26.500.000 VND
chi tiết
Nhật Bản 6N5Đ: TOKYO - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO167 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 28/06 và 21/08
Giá 1 khách
33.900.000 VND
chi tiết

HOT DEAL

KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA HÈ
BTO196 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 21/08/2018
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
32.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa thu: TOKYO – FUJI.MT – YAMANASHI
BTO199 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 24 tháng 10 và 8, 22 tháng 11
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
27.990.000 VND
chi tiết
TOKYO – FUJI.MT – NAGOYA –KYOTO - OSAKA
BTO200 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 14,20,28 tháng 11
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
32.990.000 VND
chi tiết
Nhật mùa thu: TOKYO – FUJI.MT – NAGOYA –KYOTO - OSAKA
BTO210 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 14, 20, 28 tháng 11
Giá 1 khách
32.990.000 VND
chi tiết
Nhật mùa thu: TOKYO – FUJI.MT – YAMANASHI
BTO211 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 24 tháng 10; 08,22 tháng 11
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
27.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa hè: TOKYO–FUJI.MT
BTO161 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 22, 31 tháng 05
Giá 1 khách
23.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản nghỉ lễ 30/04 - 01/05
BTO163 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 29/04
Giá 1 khách
34.500.000 VND
chi tiết