Tour Nhật Bản

Nhật Bản tết âm lịch 2019
BTO231 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 05/02/2019 (mồng 1 tết âm lịch 2019)
  • Bay hàng không Vietnam Airlines
Giá 1 khách
36.990.000 VND
chi tiết
NOEL: TOKYO -FUJI.MT- YAMANASHI
BTO226 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: NOEL: TOKYO -FUJI.MT- YAMANASHI
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
27.990.000 VND
chi tiết
TOKYO – YAMANASHI - FUJI.MT – NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO227 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 26/03/2019
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
36.990.000 VND
chi tiết
TOKYO – YAMANASHI - FUJI.MT – NAGOYA - KYOTO-OSAKA
BTO228 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 07/02/2019 (mồng 3 tết âm lịch 2019)
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
36.990.000 VND
chi tiết
NHẬT BẢN - HÀN QUỐC " MỘT HÀNH TRÌNH 2 ĐIỂM ĐẾN"
BTO229 7 ngày 6 đêm

Khởi hành: 24/1;
  • khách sạn 3,4*, trung tâm, guide chuyên nghiệp. VIsa đơn giản.
Giá 1 khách
39.990.000 VND
chi tiết
TOKYO – YAMANASHI - FUJI.MT – NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO233 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 26/03 - 31/03 ;29/03 – 03/04; 01/04 – 06/04 ; 08/04 – 13/04
Giá 1 khách
36.990.000 VND
chi tiết
NAGOYA - OSAKA - KYOTO - FUJI.MT - TOKYO
BTO234 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 07/04/2019
  • Bay hàng không VN
Giá 1 khách
38.990.000 VND
chi tiết
TOKYO – YAMANASHI - FUJI.MT – NAGOYA - KYOTO-OSAKA
BTO236 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 05, 07/02/2019 (Mồng 1 và mồng 3 tết âm lịch)
  • Bay hàng không VN
Giá 1 khách
36.990.000 VND
chi tiết

Nghỉ lễ 30.04 - 01.05

TOKYO – YAMANASHI - FUJI.MT – NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO242 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 25 và 28/04/2019 (Nghỉ lễ 30.04 - 01.05)
  • Bay hàng không VN
Giá 1 khách
35.990.000 VND
chi tiết