Tour Nhật Bản

TOKYO - YAMANASHI - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO136 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 26/03 và 31/03
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
35.900.000 VND
chi tiết

HOT TOUR

Tháng 4: TOKYO - YAMANASHI - FUJI- NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO156 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 02/04 và 21/04
  • Hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
35.900.000 VND
chi tiết
NHẬT BẢN MÙA ANH ĐÀO dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/05
BTO159 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 29/04/2018
Giá 1 khách
36.900.000 VND
chi tiết