Tour Nhật Bản

TOKYO - YAMANASHI - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO136 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 26/03 và 31/03
  • Bay hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
35.900.000 VND
chi tiết

HOT TOUR

Tháng 4: TOKYO - YAMANASHI - FUJI- NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO156 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 02/04 và 21/04
  • Hàng không 5* ANA
Giá 1 khách
35.900.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa hè: TOKYO–FUJI.MT
BTO161 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 22, 31 tháng 05
Giá 1 khách
23.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản nghỉ lễ 30/04 - 01/05
BTO163 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 29/04
Giá 1 khách
34.500.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa hè: TOKYO–FUJI.MT
BTO165 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 22/05, 31/05
Giá 1 khách
23.990.000 VND
chi tiết
Nhật Bản mùa hè: TOKYO - HAKONE - HANANO PARK
BTO166 5 ngày 4 đêm

Khởi hành: 25/07
Giá 1 khách
26.500.000 VND
chi tiết
Nhật Bản 6N5Đ: TOKYO - FUJI.MT - NAGOYA - KYOTO - OSAKA
BTO167 6 ngày 5 đêm

Khởi hành: 28/06 và 21/08
Giá 1 khách
33.900.000 VND
chi tiết